Logo
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
Chào mừng Quý Khách Hàng đến với Dự án Hỗ trợ Hộ kinh doanh (“Dự Án”). Quý Khách Hàng (“Khách Hàng”) vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện (“Điều Khoản & Điều Kiện”) dưới đây để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty TNHH Telio Việt Nam (“Telio”).
1. GIỚI THIỆU
 • Dự án Hỗ trợ Hộ kinh doanh này được thực hiện bởi Công ty TNHH Telio Việt Nam với sứ mệnh giúp Khách Hàng mua hàng dễ dàng và linh hoạt hơn, hỗ trợ phần nào về năng lực tài chính hiện tại của Khách Hàng bằng phương thức Thanh Toán Chậm. Dự án Giai đoạn 4.1 được triển khai áp dụng kể từ ngày 06/02/2023.
 • Tùy theo quyết định của mình, Telio sẽ thông báo tạm ngừng hoặc chấm dứt Dự án này khi xét thấy hợp lý và cần thiết.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Các Điều Khoản và Điều Kiện này được áp dụng và điều chỉnh tất cả các giao dịch mua bán hàng hóa như được mô tả trong đây giữa Telio và Khách Hàng mua Hàng Hóa của Telio.
3. ĐỊNH NGHĨA
3.1.Hàng Hóa” nghĩa là các sản phẩm của Telio bán cho Khách Hàng theo Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng.
3.2.Đơn Đặt Hàng” là chứng từ, tài liệu bằng văn bản hoặc điện tử xác nhận số lượng, chủng loại, giá trị các Hàng Hóa Khách Hàng đặt mua của Telio.
3.3.Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng” là tổng giá trị các Hàng Hóa (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) Khách Hàng đặt mua và được Telio giao thành công cho Khách Hàng.
3.4.Thanh Toán Chậm” là hình thức thanh toán mà Khách Hàng có thể đặt mua Hàng Hóa qua các kênh phân phối của Telio và nhận bàn giao Hàng Hóa trước khi thanh toán. Sau đó, Khách Hàng sẽ thanh toán Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng kèm theo Phí Quản Lý tương ứng với thời hạn thanh toán sau theo quy định tại Điều Khoản & Điều Kiện này.
3.5.Thanh Toán Khi Nhận Hàng” là hình thức thanh toán mà Khách Hàng sẽ thanh toán Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng ngay khi nhận bàn giao Hàng Hóa từ Telio.
3.6.Phí Quản Lý”: Là khoản phí mà Khách Hàng thanh toán cho Telio khi sử dụng phương thức Thanh Toán Chậm, được áp dụng căn cứ vào Hạng của Khách Hàng và tính toán cụ thể dựa trên thời hạn tính từ khi Khách Hàng nhận Hàng Hóa cho đến khi thanh toán và Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng.
3.7.Thông Tin Khách Hàng” là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng, xác minh danh tính và đặc điểm của Khách Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số, ngày cấp, nơi cấp đối với các giấy tờ pháp lý cá nhân (căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe); ảnh chụp chân dung…
3.8.Xếp Hạng Khách Hàng” là phương thức phân tích, đánh giá, phân loại Khách Hàng đủ điều kiện sử dụng Phương Thức Thanh Toán Chậm với những ưu đãi khác nhau dựa trên tiêu chí, chuẩn mực mà Telio áp dụng tại từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn: Thông Tin Khách Hàng, lịch sử giao dịch mua bán hàng hóa….Telio sẽ tiến hành đánh giá định kỳ và có quyền điều chỉnh, đưa ra quyết định cuối cùng đối với Xếp Hạng Khách Hàng tại từng thời điểm.
Theo đó, Xếp Hạng Khách Hàng sẽ bao gồm các mức sau và được áp dụng các ưu đãi, quy định cụ thể tại văn bản này:
 • Khách Hàng Hạng Bạc (SILVER)
 • Khách Hàng Hạng Vàng (GOLD)
 • Khách Hàng Hạng Kim Cương (DIAMOND)
4. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
4.1. Telio lựa chọn khách hàng phù hợp và có Thông Tin Khách Hàng đã được xác thực để tham gia phương thức Thanh Toán Chậm. Telio sẽ thông báo đến những Khách Hàng được lựa chọn. Khi nhận được thông báo từ Telio, Khách Hàng sẽ không phải trải qua bất cứ một quy trình xét duyệt nào và có thể ngay lập tức sử dụng phương thức Thanh Toán Chậm.
4.2. Khách Hàng đồng ý cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp các giấy tờ pháp lý và các thông tin có liên quan để Telio xác thực Thông Tin Khách Hàng thông qua các biện pháp: thu thập, tổng hợp, sử dụng phần mềm/công nghệ/kỹ thuật xử lý dữ liệu, so sánh, đối chiếu, phân tích đối với các thông tin đó. Telio có quyền lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu về Thông Tin Khách Hàng nhằm mục đích lựa chọn, đánh giá định kỳ khách hàng tham gia Dự Án. Telio sẽ bảo mật Thông Tin Khách Hàng và chỉ sử dụng cho mục đích liên quan đến các Đơn Đặt Hàng Thanh Toán Chậm theo quy định của Dự Án.
4.3. Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng tối đa được áp dụng phương thức Thanh Toán Chậm sẽ được dựa trên Xếp Hạng Khách Hàng cụ thể như sau:
 • Khách Hàng Hạng Bạc: Tối đa 6.000.000 VNĐ (Sáu triệu đồng)/Đơn Đặt Hàng
 • Khách Hàng Hạng Vàng: Tối đa 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng)/Đơn Đặt Hàng
 • Khách Hàng Hạng Kim Cương: Tối đa 40.000.000 VNĐ (Bốn mươi triệu đồng)/Đơn Đặt Hàng
4.4. Khách Hàng chỉ được đặt tối đa một (01) Đơn Đặt Hàng với hình thức Thanh Toán Chậm tại một thời điểm. Khách Hàng chỉ được tiếp tục lựa chọn Phương thức Thanh Toán Chậm khi Đơn Đặt Hàng áp dụng Phương thức Thanh Toán Chậm trước đó đã được thanh toán đầy đủ.
4.5. Nếu đáp ứng điều kiện của Dự Án, Khách Hàng có quyền chuyển đổi hình thức Thanh Toán Khi Nhận Hàng sang Thanh Toán Chậm bằng cách liên hệ với Telio qua các kênh: (i) chat với Bộ phận Hỗ trợ qua cửa hàng Telio trên Zalo; (ii) gọi tới Tổng đài CSKH: 1800 6751; hoặc (iii) yêu cầu Nhân viên giao hàng của Telio hỗ trợ chuyển đổi ngay tại thời điểm nhận hàng.
4.6. Telio bảo lưu quyền đưa ra quyết định cuối cùng về việc chấp nhận Phương thức Thanh Toán Chậm. Tại từng thời điểm, Telio có thể từ chối duyệt Phương thức Thanh Toán Chậm cho Khách Hàng khi Telio cho rằng hợp lý.
5. PHÍ QUẢN LÝ
5.1. Khách Hàng đồng ý thanh toán cho Telio khoản Phí Quản Lý khi chọn phương thức Thanh Toán Chậm. Mức Phí Quản Lý được xác định dựa trên Thời hạn thanh toán kể từ ngày nhận bàn giao hàng hóa và Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng.
5.2. Mức Phí Quản Lý được quy định căn cứ vào Xếp Hạng Khách Hàng cụ thể như sau:
 • Đối với Khách Hàng Hạng Bạc: Phí Quản Lý 3.000 VNĐ/ngày được áp dụng kể từ Ngày kế tiếp Ngày giao hàng.
 • Đối với Khách Hàng Hạng Vàng: Khách hàng được miễn Phí quản lý 3 ngày đầu tiên. Phí quản lý 10.000 VNĐ/ngày được áp dụng kể từ Ngày thứ 4 sau Ngày giao hàng.
 • Đối với Khách Hàng Hạng Kim Cương: Khách hàng được miễn Phí quản lý 3 ngày đầu tiên. Phí quản lý 15.000 VNĐ/ngày được áp dụng kể từ Ngày thứ 4 sau Ngày giao hàng.
5.3. Thanh toán trễ hạn
5.3.1. Thời hạn thanh toán
Khách Hàng phải hoàn tất thanh toán cho Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng và Phí Quản Lý của đơn hàng áp dụng phương thức Thanh Toán Sau trong thời hạn quy định tương ứng với Xếp Hạng Khách Hàng như sau:
 • Đối với Khách Hàng Hạng Bạc: Thời hạn thanh toán (tính từ sau Ngày giao hàng) là 20 ngày.
 • Đối với Khách Hàng Hạng Vàng: Thời hạn thanh toán (tính từ sau Ngày giao hàng) là 25 ngày.
 • Đối với Khách Hàng Hạng Kim Cương: Thời hạn thanh toán (tính từ sau Ngày giao hàng) là 30 ngày.
5.3.2. Phí Quản Lý trễ hạn
Nếu Khách Hàng không thanh toán Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng và Phí Quản Lý trong thời hạn quy định nêu trên, Khách Hàng sẽ bị coi là đã Thanh toán trễ hạn và Telio có toàn quyền áp dụng tất cả các biện pháp sau:
 • Áp dụng Phí Quản Lý trễ hạn căn cứ vào Xếp Hạng Khách Hàng chi tiết như sau:
  • Đối với Khách Hàng Hạng Bạc: Phí quản lý trễ hạn 15.000 VNĐ/ngày.
  • Đối với Khách Hàng Hạng Vàng: Phí quản lý trễ hạn 20.000 VNĐ/ngày.
  • Đối với Khách Hàng Hạng Kim Cương: Phí quản lý trễ hạn 30.000 VNĐ/ngày.
 • Khách hàng không được quyền truy cập Cửa hàng Telio trên Zalo và không được phát sinh Đơn hàng mới cho đến khi thanh toán toàn bộ Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng và Phí Quản Lý tính đến thời điểm thanh toán; đồng thời được Telio phê duyệt quyền truy cập trở lại.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý khác theo quy định của pháp luật để yêu cầu Khách Hàng thanh toán toàn bộ khoản công nợ cho Telio.
6. THANH TOÁN
6.1. Khách Hàng thanh toán Phí Quản Lý cho Telio cùng với Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng bằng một trong các phương thức sau:
 • Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng theo chỉ định của Telio.
 • Thanh toán bằng tiền mặt cho Nhân viên thu tiền của Telio: Khách hàng cần đặt lịch thu tiền trước 02 ngày làm việc và chỉ thanh toán với Nhân viên mang theo Phiếu thu và Giấy giới thiệu có con dấu hợp lệ của Telio.
6.2. Phí thanh toán:
 • Đối với thanh toán chuyển khoản: Telio sẽ không thu thêm bất cứ khoản phí nào khi Khách Hàng sử dụng phương thức thanh toán này. Các khoản phí chuyển khoản, phí dịch vụ khác từ Ngân hàng phát sinh liên quan đến giao dịch sẽ do Khách hàng tự chịu trách nhiệm.
 • Đối với thanh toán bằng tiền mặt: Khách Hàng sẽ thanh toán thêm khoản phí 15.000 VNĐ cho mỗi lần Nhân viên của Telio tới thu tiền theo đúng lịch hẹn mà Khách Hàng đặt trước. Mức phí này được áp dụng không đổi đối với các Xếp Hạng Khách Hàng khác nhau.
6.3. Telio không chấp nhận thanh toán từng phần Phí Quản Lý và Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng. Khách Hàng phải thanh toán một lần toàn bộ Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng và Phí Quản Lý tính đến thời điểm thanh toán cho Telio.
6.4. Để được hướng dẫn thêm chi tiết về phương thức thanh toán, Khách Hàng vui lòng liên hệ Telio bằng cách chat với Bộ phận Hỗ trợ qua cửa hàng Telio trên Zalo hoặc gọi tới Tổng đài CSKH: 1800 6751.
6.5. Telio sẽ xác nhận việc hoàn tất thanh toán của Khách Hàng bằng các phương thức sau:
 • Trường hợp Khách Hàng chuyển khoản qua ngân hàng: thông báo xác nhận chuyển khoản sẽ được gửi đến Khách Hàng trong vòng 01 ngày làm việc sau khi hoàn tất quy trình kiểm tra, đối chiếu.
 • Trường hợp Khách Hàng thanh toán bằng tiền mặt: Nhân viên thu tiền sẽ mang theo 02 bản Phiếu thu có giá trị pháp lý như nhau để hai bên xác nhận khi Khách Hàng thanh toán. Sau đó, Nhân viên thu tiền sẽ bàn giao lại 01 Phiếu thu cho Khách Hàng.
7. QUYỀN SỞ HỮU VÀ RỦI RO
7.1. Rủi ro của Hàng Hóa sẽ được chuyển từ Telio sang Khách Hàng tại thời điểm Hàng Hóa được giao cho Khách Hàng. Hàng Hóa sẽ được xem là đã giao cho Khách Hàng khi Khách Hàng ký vào biên nhận giao hàng hoặc sử dụng các hình thức xác nhận điện tử khác theo quy định giao nhận hàng của Telio tại từng thời kỳ.
7.2. Quyền sở hữu của Hàng Hóa sẽ được chuyển từ Telio sang Khách Hàng tại thời điểm Khách Hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán quy định tại tại Điều Khoản & Điều Kiện này.
8. QUY ĐỊNH CHUNG
8.1. Điều Khoản & Điều Kiện này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
8.2. Telio bảo lưu tất cả các quyền, lợi ích theo Điều Khoản & Điều Kiện này và pháp luật.
8.3. Telio có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản & Điều Kiện này tại bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các Điều Khoản & Điều Kiện được chỉnh sửa trên Cửa hàng Telio tại Zalo hoặc công bố công khai trên các kênh bán hàng khác mà không cần sự chấp thuận bởi Khách Hàng. Việc Khách Hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ của Telio sau khi Điều Khoản & Điều Kiện thay đổi sẽ cấu thành việc Khách Hàng chấp nhận toàn bộ và vô điều kiện các Điều Khoản & Điều Kiện đã được chỉnh sửa.
8.4. Khách Hàng không được phép chuyển giao hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ nào cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản bởi Telio. Khách Hàng đồng ý chịu trách nhiệm bồi thường đầy đủ và toàn bộ các thiệt hại phát sinh và/hoặc liên quan đến việc không thực hiện, thực hiện không đúng và không đầy đủ các quy định tại Điều Khoản & Điều Kiện này.
8.5. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản & Điều Kiện sẽ được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng. Tranh chấp không giải quyết được thông qua thương lượng sẽ được giải quyết toàn bộ và có hiệu lực cuối cùng tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.
8.6. Nếu Quý Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Điều Khoản & Điều Kiện này hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Dự Án, vui lòng liên hệ Telio bằng cách chat với Bộ phận Hỗ trợ qua cửa hàng Telio trên Zalo hoặc gọi tới Tổng đài CSKH: 1900 234 566.