Logo

Điều khoản và Điều kiện

Chào mừng Quý Khách Hàng đến với Dự án Hỗ trợ Hộ kinh doanh (“Dự án HTHKD” hoặc “Dự án”). Trước khi sử dụng, Quý Khách Hàng (“Khách Hàng” hoặc “Người Mua”) vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện (“Điều Khoản & Điều Kiện”) dưới đây để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty TNHH Telio Việt Nam (“Telio”).

1. Giới thiệu

Dự án Hỗ trợ Hộ kinh doanh này được thực hiện bởi Công ty TNHH Telio Việt Nam với sứ mệnh giúp Khách Hàng mua hàng dễ dàng và linh hoạt hơn, hỗ trợ phần nào về năng lực tài chính hiện tại của Khách Hàng bằng phương thức Thanh Toán Chậm. Dự án Giai đoạn 2 được triển khai áp dụng kể từ ngày 10/03/2022. Tùy theo quyết định của mình, Telio sẽ thông báo tạm ngừng hoặc chấm dứt Dự án này khi xét thấy hợp lý và cần thiết.

2. Phạm vi áp dụng

Các Điều Khoản và Điều Kiện này được áp dụng và điều chỉnh tất cả các giao dịch mua bán hàng hóa như được mô tả trong đây giữa Telio và Khách Hàng mua Hàng Hóa của Telio.

3. Định nghĩa

3.1. “Hàng Hóa” nghĩa là các hàng hóa của Telio bán cho Khách hàng theo đơn đặt hàng của khách hàng trên Zalo.

3.2. “Đơn Đặt Hàng” là chứng từ, tài liệu bằng văn bản hoặc điện tử xác nhận số lượng, chủng loại, giá trị của Hàng Hóa Khách Hàng đặt mua của Telio.

3.3. “Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng” là tổng giá trị các Hàng Hóa (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) Khách Hàng đặt mua và được Telio giao tới thành công cho Khách Hàng.

3.4. “Thanh Toán Chậm” là hình thức thanh toán mà Khách Hàng có thể đặt mua Hàng Hóa qua các kênh phân phối của Telio và nhận bàn giao Hàng Hóa trước khi thanh toán. Sau đó, Khách Hàng sẽ thanh toán Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng kèm theo Phí Quản Lý tương ứng với thời hạn thanh toán chậm theo quy định tại Điều Khoản & Điều Kiện này.

3.5. “Thanh Toán Khi Nhận Hàng” là hình thức thanh toán mà Khách Hàng sẽ thanh toán Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng ngay khi nhận bàn giao Hàng Hóa từ Telio

3.6. “Phí Quản Lý” là khoản phí mà Khách Hàng thanh toán cho Telio khi sử dụng phương thức Thanh Toán Chậm, được tính dựa trên thời hạn mà khách hàng thanh toán sau khi nhận Hàng Hóa.

4. Điều kiện áp dụng

4.1. Telio lựa chọn khách hàng phù hợp để tham gia phương thức Thanh Toán Chậm và sẽ thông báo đến những khách hàng được lựa chọn. Khi nhận được thông báo từ Telio, Khách Hàng sẽ không phải trải qua bất cứ một quy trình xét duyệt nào và có thể sử dụng phương thức Thanh Toán Chậm với đơn hàng có giá trị không quá 40.000.000 VNĐ (Bốn mươi triệu đồng Việt Nam).

4.2. Khách hàng chỉ được đặt tối đa một (01) đơn hàng với hình thức Thanh Toán Chậm tại một thời điểm. Khách Hàng chỉ được tiếp tục lựa chọn Phương thức Thanh Toán Chậm khi Đơn Đặt Hàng áp dụng Phương thức Thanh Toán Chậm trước đó đã được thanh toán đầy đủ.

4.3. Telio chỉ chấp nhận các Đơn Đặt Hàng thanh toán theo Phương thức Thanh Toán Chậm khi Khách Hàng đang không còn bất kỳ công nợ nào đối với Telio tính tới thời điểm Khách Hàng tạo Đơn Đặt Hàng mới này.

4.4. Telio bảo lưu quyền đưa quyết định cuối cùng về việc chấp nhận Phương thức Thanh Toán Chậm. Tại từng thời điểm, Telio có thể từ chối duyệt Phương thức Thanh Toán Chậm cho Khách Hàng khi Telio cho rằng hợp lý.

5. Phí quản lý

5.1. Khách Hàng đồng ý thanh toán cho Telio khoản Phí Quản Lý khi chọn phương thức Thanh Toán Chậm. Mức Phí Quản Lý được xác định dựa trên Thời hạn thanh toán Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng kể từ ngày Khách Hàng nhận bàn giao Hàng Hóa.

5.2. Mức Phí Quản Lý được quy định như sau:
  • Nếu Khách Hàng thanh toán trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận bàn giao Hàng Hóa: Khách Hàng không phải thanh toán Phí Quản Lý.
  • Nếu Khách Hàng thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 30 kể từ ngày nhận bàn giao Hàng Hóa: mức Phí Quản Lý 10.000 VNĐ/ngày sẽ được áp dụng cho Đơn Đặt Hàng.
5.3. Thanh toán trễ hạn

Nếu Khách Hàng không thanh toán Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng và Phí Quản Lý trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng, Khách Hàng sẽ bị coi là đã Thanh toán trễ hạn và Telio có toàn quyền áp dụng tất cả các biện pháp sau:

  • Áp dụng Mức Phí Quản Lý mới 15.000 VNĐ/ngày từ ngày thứ 31 sau ngày giao hàng đến khi Khách Hàng hoàn tất thanh toán.
  • Khách hàng không được quyền truy cập Cửa hàng Telio trên Zalo và không được phát sinh Đơn hàng mới cho đến khi thanh toán toàn bộ Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng và Phí Quản Lý tính đến thời điểm thanh toán.
  • Áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý khác theo quy định của pháp luật để yêu cầu Khách Hàng thanh toán toàn bộ khoản công nợ tại bất kỳ thời điểm theo yêu cầu của Telio.

6. Thanh toán

6.1. Khách Hàng thanh toán Phí Quản Lý cho Telio cùng với Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng theo chỉ định của Telio hoặc thanh toán bằng tiền mặt cho Nhân viên thu tiền có Giấy giới thiệu hợp lệ của Telio.

6.2. Telio không chấp nhận thanh toán từng phần Phí Quản Lý và Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng. Khách Hàng phải thanh toán một lần toàn bộ Tổng Giá Trị Đơn Đặt Hàng và Phí Quản Lý tính đến thời điểm thanh toán cho Telio.

6.3. Để được hướng dẫn thêm chi tiết về cách thức thanh toán, Khách Hàng vui lòng liên hệ Telio bằng cách chat với Bộ phận Hỗ trợ qua cửa hàng Telio trên Zalo hoặc gọi tới Tổng đài CSKH: 1800 6751.

6.4. Telio sẽ xác nhận việc hoàn tất thanh toán của Khách Hàng bằng các phương thức sau:
  • Trường hợp Khách Hàng chuyển khoản qua ngân hàng: thông báo xác nhận chuyển khoản sẽ được gửi đến khách hàng trong vòng 01 ngày làm việc sau khi hoàn tất quy trình kiểm tra, đối chiếu.
  • Trường hợp Khách Hàng thanh toán bằng tiền mặt: Nhân viên thu tiền sẽ mang theo 02 bản Phiếu thu có giá trị pháp lý như nhau để hai bên xác nhận khi Khách Hàng thanh toán. Sau đó, Nhân viên thu tiền sẽ bàn giao lại 01 Phiếu thu cho Khách Hàng.

7. QUYỀN SỞ HỮU VÀ RỦI RO

Rủi ro của Hàng Hóa sẽ được chuyển từ Telio sang Khách Hàng tại thời điểm Hàng Hóa được giao cho Khách Hàng. Hàng Hóa sẽ được xem là đã giao cho Khách Hàng khi Khách Hàng ký vào biên nhận giao hàng. Quyền sở hữu của Hàng Hóa sẽ được chuyển từ Telio sang Khách Hàng tại thời điểm Khách Hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán quy định tại tại Điều Khoản & Điều Kiện này.

8. BỒI THƯỜNG

8.1. Khách Hàng theo đây chấp thuận chịu trách nhiệm bồi thường đầy đủ và toàn bộ các thiệt hại phát sinh và/hoặc liên quan đến việc không thực hiện, thực hiện không đúng và không đầy đủ các quy định tại Điều Khoản & Điều Kiện này.

8.2. Việc Telio không thực hiện hoặc hoãn thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Điều Khoản & Điều Kiện này sẽ không được coi là Telio từ bỏ những quyền và biện pháp khắc phục đó, ngoại trừ khi các bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

9. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

9.1. Bản Điều Khoản & Điều Kiện này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến bản Điều Khoản & Điều Kiện này hoặc việc thực hiện bản Điều Khoản & Điều Kiện, bao gồm sự tồn tại, hiệu lực, phạm vi, ý nghĩa, việc xây dựng, giải thích hoặc áp dụng của bản Điều Khoản & Điều Kiện, trong chừng mực có thể, sẽ được giải quyết bằng con đường hòa giải thông qua thương lượng và trao đổi giữa các bên.

9.2. Tranh chấp không giải quyết được thông qua hòa giải trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày đầu tiên một bên gửi thông báo bằng văn bản cho bên kia về một sự việc tranh chấp, hoặc một khoảng thời gian dài hơn theo thỏa thuận của Telio và Khách Hàng trong thời gian thương lượng và hòa giải, sẽ được giải quyết toàn bộ và có hiệu lực cuối cùng tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

10. QUY ĐỊNH CHUNG

10.1. Telio bảo lưu tất cả các quyền và lợi ích theo Điều Khoản & Điều Kiện này và pháp luật.

10.2. Telio có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản & Điều Kiện này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các Điều Khoản & Điều Kiện được chỉnh sửa trên cửa hàng Telio tại Zalo hoặc công bố công khai trên các kênh bán hàng khác mà không cần sự chấp thuận bởi Khách Hàng. Việc Khách Hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ của Telio sau khi Điều Khoản & Điều Kiện thay đổi sẽ cấu thành việc Khách Hàng chấp nhận toàn bộ và vô điều kiện các Điều Khoản & Điều Kiện đã được chỉnh sửa.

10.3. Khách Hàng không được phép chuyển giao hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ nào cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản bởi Telio.

10.4. Nếu Quý Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Điều Khoản & Điều Kiện này hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Điều Khoản & Điều Kiện trên đây, vui lòng liên hệ Telio bằng cách chat với Bộ phận Hỗ trợ qua cửa hàng Telio trên Zalo hoặc gọi tới Tổng đài CSKH: 1800 6751.