thumbnail
fast-dong

Mua trước, trả sau

Dựa vào lịch sử đặt hàng của khách hàng, Telio sẽ cấp hạn mức, thời hạn ứng vốn và số ngày miễn phí quản lý tương ứng.

Thành Viên Mới
Giá trị đơn hàng tối đa:
2.000.000đ
Thời hạn thanh toán:
7 ngày
Miễn phí quản lý trong 7 ngày
Phí trễ hạn:
10.000đ/ngày
Để có cơ hội tăng hạn mức giá trị đơn hàng, vui lòng xác thực tài khoản với Căn cước công dân/Chứng minh thư/Giấy phép lái xe và ảnh cá nhân.
touch
pay
calendar

Câu hỏi thường gặp