thumbnail
fast-dong

Mua trước, trả sau

Dựa vào lịch sử đặt hàng của khách hàng, Telio sẽ cấp hạn mức, thời hạn ứng vốn và số ngày miễn phí quản lý tương ứng.

touch
pay
calendar

Câu hỏi thường gặp